• images/stories/header/sepokt/left/HC03.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC06.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC05.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC07.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC02.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC04.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC01.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0066.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0084.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0197.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0202.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0059.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0187.jpg
 • images/stories/header/sepokt/right/1564657347-1564657348-org.jpg
 • images/stories/header/sepokt/right/1574530893-1574530894-org.jpg
 • images/stories/header/sepokt/right/1574533141-1574533142-org.jpg
 • images/stories/header/sepokt/right/1564654157-1564654158-org.jpg

Find det nærmeste havecenter

Hos vores medlemmer kan du være sikker på et stort udvalg af planter i høj kvalitet, spændende tilbehør til hus og have, specialiteter og nyheder – ledsaget af gode råd og udsøgt service af fagfolk.


Klik her for at søge efter dit nærmeste havecenter.

17. november 2020

2020_19 Nyhedsbrev

Har du styr på din kundeautentifikation?

 
  

Nu er det allersidste udkald for at få din netbutik klar til SCA – stærk kundeautentifikation. Finanstilsynet har givet en ny frist til 11. januar 2021, og er du ikke klar, står du til at miste transaktioner fra den dato.

 

 

Fra den 11. januar 2021 vil Finanstilsynet føre aktivt tilsyn med, at kravene om stærk kundeautentifikation (SCA) bliver overholdt, så hvis din betalingsløsning ikke er klar senest den dag, vil betalinger blive afvist.


Finanstilsynet har rykket fristen for deres aktive tilsyn med 10 dage, så de først påbegynder tilsyn pr. 11. januar 2021. Det er positivt, da et aktivt tilsyn pr. 1. januar 2021 ville have medført, at netbutikkerne skulle starte test og indkøring i november og december – det vil sige oven i Black Friday og julehandlen. For mange virksomheder ville en reel implementeringsdato derfor nok nærmere have været senest den 1. november 2020.


Selvom Finanstilsynet nu har givet 10 dage mere til at få implementeret SCA, så betyder det ikke, at du ikke allerede nu, skal sikre, at din betalingsløsning er klar - tværtimod. Du skal derfor sikre, at din PSP er klar, med en løsning, som lever op til kravene og til dine behov.


Hvis din PSP ikke er klar nu, så bør du skifte til en anden PSP, der er klar, ellers risikerer du at miste transaktioner, når bankerne og indløserne begynder at håndhæve kravet om stærk kundeautentifikation.


Læs mere her: Danske netbutikker skal være klar til nye sikkerhedsregler fra 1. januar 2021 for at undgå afviste betalinger.


Læs mere her om sikkerhedskravene: Ekstra krav om sikkerhed ved netkøb bliver udskudt i 18 måneder.


Læs tidligere nyheder her: Stærk kundeautentifikation ved kortbetalinger.

 
 


Webinars på engelsk  

Når det er svært at samle publikum til diverse konferencer og møder, så er det helt almindeligt at lave webinars, som man enten kan deltage i mens de kører live - eller man kan se optagelserne af webinars, når man har tid og lyst.
 

På NEC Birmingham Autumn Fair's hjemmeside ligger en række webinars, som blev lavet i foråret og henover sommeren 2020. De varer omkring 1 time og du kan se dem, når du har lyst.

Du finder siden her


 

Her er nogle af titlerne på de mange webinars. Jeg har hørt et par stykker, og selvom vi er lidt forskellige fra de engelske havecentre, så er der mange tips og gode idéer at hente.


 

 • Creating blogs that convert

 

 • How independent fashion brands can generate business online without competing with industry leaders

 

 • How garden centres can adapt to a sustainable and successful long-term online strategy

 

 • Email marketing: Are you missing a trick?

 

 • Creating captivating content

 

 • Social media: how do you know if you're doing it right

 

 • Rethinking your strategy

 

 • Ask the expert: Instagram

 

 • How to build an online community with social media


 
 


Havearbejdet er livsnødvendigt


 


 
Squire’s Garden Centres har netop udgivet resultaterne af en undersøgelse, som 93% af de adspurgte svarede ja til, at havearbejdet var med til at redde deres tilværelse under forårets Lockdown i England. Nu er englænderne gået i deres anden Lockdown, og igen er aktiviteter i og omkring haven essentielle for vores mentale helbred og fysiske balance.Havearbejde er godt for sindet, kroppen og sjælen. Det får dig ud i den friske luft, giver masser af god motion og så kommer haven til at se flot ud. Havearbejde er en fantastisk måde at afstresse og slappe af med.

78% af de adspurgte i Squires spørgeundersøgelse sagde, at havearbejdet gav dem tilfredsstillelse i at få gjort noget, 75% følte sig rolige og afslappede og 66% sagde, at de blev lykkelige og glade.
 


Lige nu kan du:

 • Plante bedene til med violer, hornvioler og cyclamen for at give kulør.
 • Dyrke krydderurter til maden i julemåneden. Salvie, timian og persille er altid rare at have.
 • Kål er oplagt som vinterafgrøde og et godt friskt tilskud til husholdningen.
 • Lægge blomsterløg til forårets have.
 • Rydde op i nedfaldne blade på plænen, haveskuret og redskaberne, rydde op blandt gamle krukker og havemøbler
 • Beskæring af det, du ikke nåede
 • Rydde op i drivhuset
 • Plante nye bede til med buske, træer, stauder
 • Plante hæk
 • Gøre noget godt for havens dyreliv med redekasser, insekthoteller, kvasbunker
 
 


Flot resultat i den grønne branche

 


 
Foto: Plantipp
 

 

Regnskabsstatistik for gartneri 2019Grøntsagsgartnerierne havde i 2019 fremgang i indtjeningen i forhold til 2018 og opnåede gennemsnitlige driftsresultater på hhv. 1,3 og 1,1 mio. kr. på friland og i væksthus. Planteskolerne fulgte umiddelbart efter med fremgang til et gennemsnitligt driftsresultat på 1,0 mio. kr.

For potteplantegartnerier var der en mindre tilbagegang til 0,8 mio. kr., og for plantager med frugt og bær tilbagegang til 0,3 mio. kr. For heltidsgartnerierne samlet set var driftsresultatet næsten uændret 0,8 mio. kr., mens små gartnerier med mindre end én fuldtidsbeskæftiget havde negativt driftsresultat, dvs. underskud på driften.

Statistikken omfatter såvel økologiske som konventionelle gartnerier.


 

Fremgang for planteskoler


Planteskolernes driftsresultat steg fra 0,6 til 1,0 mio. kr. i gennemsnit. Fremgangen hænger sammen med 4 pct. højere priser på produkterne end i 2018, se publikationen Jordbrugets prisforhold 2019.

 

 

Kilde: Danmarks Statistik
 

 
 

INVITATION TIL SEMINAR D. 26. NOVEMBER 
Har du mod på at se og høre (på tysk) om PLANTEHIT i 2021, så afholder DEGA GARTENBAU et online seminar d. 26. november kl. 16.30.

Meld dig til i linket herunder - så får du adgang til optagelsen, hvis du ikke lige har tid til at være med online. 
Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an unserem neuesten Online-Seminar "Pflanzenhits für 2021" am 26.November 2020 um 16.30 Uhr ein. Für Gärtner ist es eine Herausforderung aus der Fülle der Neuheiten die besten Sorten auszuwählen. Wir haben fünf Experten von staatlichen Versuchseinrichtungen in ganz Deutschland eingeladen, die in diesem Online-Seminar von ihren Eindrücken und Prüfungsergebnissen aus dem Sommer 2020 berichten. Im Chat können Sie sich beteiligen und Ihre Fragen an die Referenten stellen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
 
Mit einem Klick hier finden Sie mehr Informationen zu diesem aktuellen DEGA GARTENBAU Online-Seminar am 26.11.2020.
 
Daten und Fakten zum Online-Seminar:
 • Termin: 26.11.2020
 • Uhrzeit: 16.30 bis 18.00
 • Referent: Winfried Blauhorn
 • Referentin: Eva-Maria Geiger
 • Referent: Rainer Koch
 • Referentin: Beate Kollatz
 • Referentin: Dr. Elke Ueber
 • Moderator: Christoph Killgus
 
Hier der Link zum Anmeldeformular.
Gerne können Sie diese Einladung auch an Kolleg*innen weiterleiten.
04. november 2020

2020_18 Nyhedsbrev

El-prisen falder

  
Erhvervsforbrugernes rene elpriser eksklusive tariffer, afgifter m.v. er faldende ifølge Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.  

 

Første halvår 2020 har været præget af faldende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betaler cirka 8,52 øre/kWh mindre end i andet halvår 2019, mens de største erhvervsforbrugere betaler 11,97 øre/kWh mindre.

Spotprisen for el er faldet med ca. 13,62 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 16,25 øre/kWh, hvilket er større end faldet i elpriserne.Der er tre årsager til, at vi oplever det store fald i elprisen. For det første har der været en moderat stigning i vindkraft- og vandkraftproduktion i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. For det andet har elprisen været påvirket af lave kul- og CO2-kvotepriser. Endeligt har elforbruget i blandt andet Tyskland været lavere i første halvår af 2020 som følge af coronasituationen i forhold til samme periode sidst år.Den pris, som erhvervsforbrugerne betaler i første halvår 2020, er for de små og mellemstore forbrugere generelt noget højere end spotprisen, mens elprisen for de store erhvervsforbrugere var omtrent på niveau med spotprisen. Stigningen i andelen af erhvervskunder med faste priser og elhandel under ’andre aftaler’ kan blandt andet være en af årsagerne til, at forskellen mellem erhvervsforbrugernes elpriser og spotpriserne er mindsket.

Læs mere om elpriserne på Energistyrelsens hjemmeside


 
 


Ret til tidlig pension - også for selvstændige "Arnes pension" gælder nu også for selvstændige, men ancienniteten opgøres lidt anderledes.

 

Selvstændiges beskæftigelsesomfang opgøres på baggrund af nettooverskuddet fra virksomheden, der omregnes til en beskæftigelsesgrad i året. Hvis nettooverskuddet er større end det maksimale dagpengeniveau for året, opnås der ét års anciennitet. Ancienniteten tildeles proportionalt med graden af overskud ift. dagpengemaksimum. Det vil fx betyde, at hvis nettooverskuddet svarer til halvdelen af det maksimale dagpengeniveau, opnås et halvt års anciennitet.

Aftalepartierne ønsker at give mulighed for at regnskabsår med selvstændig virksomhed, hvor der ikke har været nettooverskud, også skal kunne tælle med i tid på arbejdsmarkedet, hvis der modsvarende har været regnskabsår med overskud over det maksimale dagpengeniveau for året.

For at tilgodese selvstændiges mulighed for at optjene anciennitet i år med underskud eller optjene yderligere anciennitet i år med overskud under dagpengeniveauet kan overskud over dagpengegrænsen i et givet kalenderår flyttes til år, hvor der ikke er opnået fuld anciennitet som selvstændige. Det vil være muligt at flytte op til 0,25 års anciennitet fra et givet kalenderår til et andet kalenderår. Det vil kun være muligt samlet at flytte op til 5 års anciennitet, for at modellen ikke bliver for lempelig for selvstændige sammenlignet med lønmodtagerbeskæftigelsen.Retten til tidlig pension skal være forbeholdt de personer, som har været på arbejdsmarkedet i mange år fra en tidlig alder. Essensen i aftalen er følgende:

 • Mindst 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til tidlig pension – enten 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen afhængig af anciennitet.
 • Deltidsarbejde, obligatoriske praktikperioder og uddannelse senere i livet kan også tælles med.
 • Selvstændige får også mulighed for ret til tidlig pension efter en særlig model, jf. ovenstående.
 • Ydelsesniveauet er på 13.500 kr. om måneden og er uafhængig af ægtefælles eller samlevers indkomst og formue, men nedtrappes ved pensionsformuer over 2 mio. kr.
 • Det er muligt at have en arbejdsindtægt på op til 24.000 kr. årligt, uden af ydelsen sættes ned.Lovforslaget om ret til tidlig pension vil blive fremsat og vedtaget, så ordningen kan træde i kraft den 1. januar 2021. Det betyder, at de første udbetalinger af tidlig pension kan finde sted fra den 1. januar 2022.Find hele teksten fra SMV (Små og mindre virksomheder) via dette link

 

 


November måneds plante er Skimmia

Find plakaten til november måneds plante frem
 


 

Robust og dekorativ før-jul plante

Når lyskæder og grantræer i potter trænger sig på, så er det rart med lidt afveksling i de mere ”julede” planter, og denne måneds plante kan gøre en forskel. De tykke læderagtige mørkegrønne blade og tætte klaser af blomsterknopper giver skimmia et perfekt udseende på en årstid, hvor der ikke er ret mange blomster i haven.

Brug den i krukker
Skimmiaplanten danner sine blomsterknopper helt naturligt på denne årstid. Faktisk formår planten at holde blomstringen tilbage over meget lang tid. Skimmia blomstrer først til foråret.  I en stor krukke vil den klare sig godt og helt fantastisk dekorerer med sine farverige blomsterknopper over en meget lang periode.
Krukken skal være så stor, at rodklumpen kan være i den. Fyld krukken med lecakugler eller andet dræn og plant så skimmia i surbundsjord. Da årstiden ofte er nedbørsrig, så er vanding ikke påkrævet, men sørg for, at overskydende vand kan løbe ud af krukken. Du kan enten sætte små krukkefødder under potten – eller du kan hæve den op på små sten (pas på du ikke blokerer for drænhullerne i krukken).


Bestøverplante
Til foråret, når skimmias blomsterknopper springer ud, så kan du glæde dig til den dejlige duft. Planten er også populær blandt bierne, for planten har et højt indhold af både nektar og pollen.


Se mere på www.haveglæder.dk


 
 


Ny Echinacea løb med prisen ved Four Oaks

 


Foto: Plantipp
 

 

 


Mange af efterårets planteudstillinger har været virtuelle, og Four Oaks i England har ikke været nogen undtagelse. I dagene, hvor messen skulle have været gennemført, kunne man stemme på i alt 12 forskellige planter, der er nye introduktioner.

Echinacea Pretty Parasols ('JSENGELTJE')(r) blev favoritten og vandt afstemningen.


Sortens kronblade hænger som en parasol og har en fin tofarvet blomst med tydelig midte, der smukt udvikler sig over tid. Planten er vital og frodig - nem at få til at gro og med mange blomster fra juli til november - altså en god remontering.

Den klarer sig godt i vind, kulde og når det er varmt og solen skinner kraftigt. Den bliver omkring 90 cm høj og har stærke blomsterstængler, der ikke kræver opbinding. Stænglerne er ikke alle lige høje, hvilket giver planten et mere naturligt udseende.


Echinacea Pretty Parasols(r) er nyhedsbeskyttet og er fundet af Spruyt Select GCV fra Bugenhout i Belgien.

Plantipp BV er formidler af sorten.

29. september 2020

2020_16 Nyhedsbrev

Sådan klarer havecentrene Coronakrisen verden over

Læs hvordan man i andre lande har klaret 1. halvleg

I Canada kunne man opleve, hvordan folk under pandemien så havecentre på en helt ny måde.

Som en kilde til mad og en kilde til mental velvære. Ved havearbejdet fik folk beskidte hænder

og blev forbløffet over miraklet ved at plante deres egne blomster og mad.


Frankrig chokerende foråret med to ugers selvisolation, der førte til et historisk fald i salget i marts og april.

Den grønne branches omsætning faldt mere end 62% i marts og 38,8% i april.

Tyskland har haft hårde tider, men fra slutningen af juli genererede de fleste havecentre mere end 10% salgsvækst.

Schweitz er man i tvivl om, hvad fremtiden byder, for i nogle regioner skal der nu bæres maske i butikkerne.

De frygter at dette vil føre til et fald i kundefrekvensen. Så det er ikke forbi endnu!

USA meldes der om en generel fremgang, og da smitten var højest tvang det havecentrene til hurtigt at lære

og implementere nye tjenester såsom salg på gaden, online salg og afhentning.


Vi har oversat rapporteringer fra lande, der er med i IGCA (International Garden Center Association),

og du kan læse rapporten ved at klikke her

Liljekonvalfonden 

Er du gartner og under 30 år, så kan du søge et legat i LiljekonvalfondenAnsøgningsskema med oplysninger rekvireres hos:

Advokat Claes Lagerbon Jensen

www.dreiststorgaard.dk 

 

Sidste frist for ansøgning er d. 11. oktober 2020.

Vil du vide mere om kompost?

  

Viden og erfaringer om brug og produktion af kompost til planteproduktion samles i et

samarbejde mellem vidensinstitutioner.

Rådgivnings- og komposteringsvirksomheder vil sammen med myndigheder i Holland,

Belgien, Tyskland, Storbritannien og Danmark dele deres viden. 

Projektet hedder Soilcom og ledes af Aarhus Universitet.

HortiAdvice er en del at dette samarbejde og udgiver et dansk nyhedsbrev med

relevante oplysninger.

Projektet er støttet med EU-midler og det er gratis at modtage nyhedsbrevet.

Du skal blot henvende dig til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan læse mere om projektet via denne hjemmeside

Salg af kemi til private

  

Fra d. 30. juni ophørte salget af koncentrerede sprøjtemidler i detailhandlen.

Klar-til-brug midler må gerne sælges, og så kan man også få lov at sælge

koncentreret Pelargonsyre (Ukrudtsfri), som anses for at være meget lidt miljøbelastende.

 

Hvis du er i tvivl, så er her listen over de midler, som du må sælges efter d. 1. juli.

Du kan også få en liste over de produkter, som må anvendes et år efter salgstilladelsens udløb. Du kan læse mere om korrekt brug af pesticider på Miljøstyrelsens hjemmeside

22. oktober 2020

2020_ 17 Nyhedsbrev

HUSK at lave e-Dokumentation 

 
 


 
Nye krav til virksomheders faglige kompetencer ved udstedelse af plantepas træder i kraft den 14. december 2020
 
De nye krav indebærer bl.a. at virksomheder skal udarbejde en handlingsplan til brug ved fund eller mistanke om fund af særligt alvorlige planteskadegørere i produktionen. Virksomheder skal desuden kunne dokumentere deres kompetencer via Landbrugsstyrelsens e-Dokumentation om plantepas.

Der stilles krav om, at mindst én central nøgleperson i din virksomhed skal gennemgå e-Dokumentationen.


Du finder vejledningen og adgang til selve kurset lige her


PS Skal lige advare om, at det tager tid at komme igennem de fem moduler, at rette de forkerte svar (ikke alle spørgsmål er lige lette at forstå) og så skal der udarbejdes en handlingsplan. Man bliver hjulpet godt igennem, men der er meget materiale, som skal læses og forstås før man får alle svar rigtige. 
 


Xylella fastidiosa - nye importregler 
Vi har heldigvis endnu ikke set tilfælde med Xylella ramte planter i Danmark, men mange andre lande i Europa har haft tilfælde med smittede planter. Da slægts-listen er alenlang, vil det potentielt kunne ske for mange af de planter, som vi arbejder med.

 

Reglerne omfatter blandt andet disse nyheder:

 

 • Der stilles flere krav til hvad der skal være anført på plantesundhedscertifikatet, når der indføres planter i slægten Actinidia (kiwi).
 • Værtplantelisten for Xylella fastidiosa opdateres. En række slægter er nu listet i sin helhed, hvor der før var listet specifikke arter.
 • Der stilles mere specifikke krav til, hvornår et tredjeland kan erklære sig fri for Xylella fastidiosa.
 • Der stilles skærpede krav til eksport fra lande og områder, hvor der er forekomst af Xylella fastidiosa. Blandt andet stilles der skærpede krav til de undersøgelser, der skal udføres i tredjelande for at bekræfte fraværet af skadegøreren.
 • Der stilles skærpede krav til årlige inspektioner og prøvetagning i tredjelande på de værtplanter, der udgør den højeste risiko for Xylella fastidiosaCoffea (kaffe), Lavandula dentata (tandet lavendel), Nerium oleander (nerie), Olea europaea (almindelig oliven), Polygala myrtifolia (myrtemælkeurt) og Prunus dulcis.
 • Der indføres mulighed for at importere visse hvilende barrodsplanter til plantning af Albizia julibrissin (silkerosentræ) og Robinia pseudoacacia (robinie) fra Israel, forudsat at en række særlige importkrav overholdes.

De særlige importkrav der gælder i relation til Xylella fastidiosa og Pseudomonas syringae pv. actinidae har hidtil været gennemført i bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.v., men kravene vil fremover alene været beskrevet i de 3 nævnte direkte gældende EU forordninger.


Du kan læse hele teksten på landbrugsstyrelsens hjemmeside


Den seneste opdaterede liste over planter, der er modtagelige for bakterien kan du downloade via 
dette link

 

 


Tysk undersøgelse af remonterende Hortensia


Hydrangea macrophylla Endless Summer(r) The Original klarer sig godt i en ny undersøgelse
 


 


I årene 2017 - 2019 har man på flere forsøgssteder i Tyskland plantet tre eksemplarer af en række havehortensia, der alle er remonterende. Alle planter står i fuld sol uden nogen form for skygge.

Den endelige rapport giver mange resultater, men nogle af de mest interessante får du her:


De første blomster:

Uge 24   Endless Summer 'The Original'
Uge 25   Endless Summer 'The Bride'
Uge 25   Endless Summer 'Bloomstar'
Uge 26   Everbloom 'Blue Wonder'/'Pink Wonder'
Uge 27   'Trio'
Uge 27   'Diva Fiore'
Uge 27   Forever&Ever blue
Uge 29   You&Me 'Together'
Uge 29   You&Me blue/rose
Uge 29   Forever&Ever red
Uge 30   Forever&Ever whiteBlomsterrigdom (9 er højst)

7,7   Endless Summer 'Bloomstar'
7,3   'Diva Fiore'
7      Endless Summer 'The Original'
5,3   You&Me 'Together'
5      Endless Summer 'The Bride'
5      Everbloom 'Blue Wonder'/'Pink Wonder'
4,3   'Trio'
3,3   You&Me blue
3,7   You&Me rose
5,0   Forever&Ever blue
4,7   Forever&Ever red
3,0   Forever&Ever whiteSvidningsskader pga. sol:

Ingen skader  'Trio'
Få skader       You&Me 'Together'
                       You&Me blue/rose
                       Endless Summer 'Bloomstar'
Middel            Endless Summer 'The Original'
                       Forever&Ever blue/red/white
                       'Diva Fiore'
Kraftige           Endless Summer 'The Bride'
                       Everbloom 'Blue Wonder'
                       Everbloom 'Pink Wonder'
 


Rapporten er fra fagbladet Deutsche Baumschule september 2020, og hvis du ønsker at læse den hele, så send en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
09. september 2020

2020_15 Nyhedsbrev

Grøn tilskudspulje

Lancering af grøn tilskudspulje i regi af SMV:Digital
 

 

Mandag den 7. september åbnede SMV: Digital en ny ansøgningsrunde til den grønne tilskudspulje.
Her kan virksomheder søge om 25.000 kr. eller 100.000 kr. til private rådgivningsforløb inden for
områder, hvor digitalisering, teknologi og data kan bidrage til den grønne omstilling.

 
 
SMV:Digital giver de små og mellemstore virksomheder en konkret håndsrækning i den
vigtige, men også svære digitale omstilling. Ordningen har kørt over flere omgange, og
nu med vægt på det grønne. Der kan eksempelvis søges om støtte til projekter inden for
grøn produktudvikling eller grøn forretningsudvikling. Det kan være alt fra kunstig intelligens
og machine learning til optimeret produktdesign eller 3D print til udvikling af prototyper. 

Sidst SMV:Digital uddelte grønne tilskud, var der kamp om midlerne, der uddeles efter
først-til-mølle-princippet.

 
 
Kravet til ansøgerne er, at den grønne tilskudspulje skal bidrage til virksomhedens
vækstambitioner, have ledelsesmæssig forankring og økonomisk råderum til at foretage
efterfølgende investeringer og indebære digital eller teknologisk nyhedsværdi for virksomheden.

 
Den grønne tilskudspulje kan søges af små- og mellemstore virksomheder på om til
249 ansatte via www.smvdigital.dk.  

 
Desuden har Dansk Erhverv lavet en artikel vedr. dette inkl. en lille videocase.
Det kan ses her: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anbefalinger om at begrænse trængslen i detailhandlen

 
 

Ud fra en samlet vurdering af smittesituationen iværksætter sundhedsmyndighederne

nu en række anbefalinger om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre

smitteforebyggende tiltag i forbindelse med indkøb. 

 


Der er tale om en anbefaling målrettet både butiksejere og borgere, som ikke forudsætter lovgivning.


Opfordringen indeholder en række elementer, bl.a.:

 

 • Indkøb bør kun foretages af ét familiemedlem ad gangen
 • Butiksejere bør sikre, at der ikke opstår trængsel i butikken ved at begrænse antallet af kunder.
 • Afhængig af butiksstørrelsen kan dette sikres på forskelligvis med tydelig skiltning.
 • Sikre høj hygiejnisk standard af butiksområdet ved hyppig rengøring og afspritning.
 • Sikre nem og synlig adgang til håndsprit ved indgangen til butiksområdet, og at spritdispensere er fyldt op.


Sundhedsmyndighederne gør opmærksom på, at der påhviler den enkelte erhvervsdrivende et

stort ansvar for at sikre overholdelsen dette.


I Københavnsområdet drejer det sig om nedenstående kommuner, hvor der på det seneste er set

forhøjet smitte med COVID-19 og kommuner, der har så tæt en tilknytning til disse kommuner, at

de omfattes af de ekstraordinære midlertidige tiltag, foreløbigt til 22. september 2020, for at sikre

en effektiv smitteinddæmning:


Albertslund Kommune • Ballerup Kommune • Brøndby Kommune • Dragør Kommune •

Frederiksberg Kommune • Gentofte Kommune • Gladsaxe Kommune • Glostrup Kommune •

Herlev Kommune • Hvidovre Kommune • Høje-Taastrup Kommune • Ishøj Kommune •

Københavns Kommune • Lyngby-Tårbæk Kommune • Rødovre Kommune • Tårnby Kommune •

Vallensbæk Kommune

 

 

 

 

Julen nærmer sig - gratis inspiration

Klik på nedenstående link og få fingrene i et helt unikt katalog med et væld af idéer til, hvordan den kendte

julestjerne kan få nyt liv i dit havecenter.

Der er sørget for, at der både er materiale med DIY, inspiration, fakta og pasningsvejledning.

Link til download af katalog

Kampagnen er udbudt af Flora Dania og er lavet i samarbejde med Stars for Europe

 

 

 

Bliver Danske Planteskoler ny sektor under

Dansk Gartneri?

  

Danske Planteskoler gennemførte deres generalforsamling d. 8. september, hvor bestyrelsen havde bedt

medlemmerne om grønt lys til at lægge foreningen ind under Dansk Gartneri.


En enstemmig generalforsamling stemte for, at processen kan gå i gang.

Vedtægtsændringer skal godkendes ved en ekstraordinær generalforsamling i Danske Planteskoler.

Den endelige sammenslutning kan fuldføres, når Dansk Gartneri afholder deres generalforsamling i marts 2021.