• images/stories/header/sepokt/left/HC06.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC07.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC03.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC01.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC04.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC02.jpg
 • images/stories/header/sepokt/left/HC05.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0197.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0059.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0187.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0202.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0066.jpg
 • images/stories/header/sepokt/center/DSC_0084.jpg
 • images/stories/header/sepokt/right/1564657347-1564657348-org.jpg
 • images/stories/header/sepokt/right/1574533141-1574533142-org.jpg
 • images/stories/header/sepokt/right/1574530893-1574530894-org.jpg
 • images/stories/header/sepokt/right/1564654157-1564654158-org.jpg

Find det nærmeste havecenter

Hos vores medlemmer kan du være sikker på et stort udvalg af planter i høj kvalitet, spændende tilbehør til hus og have, specialiteter og nyheder – ledsaget af gode råd og udsøgt service af fagfolk.


Klik her for at søge efter dit nærmeste havecenter.


05. juni 2020

2020_11Nyhedsbrev

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlingeD. 28. maj blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at bruge 5,4 mia. kr.


Den aktuelle økonomiske situation som følge af COVID-19 udgør fortsat en stor udfordring for danske arbejdsgivere. Det risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der er i praktis som en del af deres erhvervsuddannelse.

Løntilskud
Der etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra d. 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få 75% i løntilskud og gælder for igangværende uddannelsesaftaler.

For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 90% for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler.

Løntilskuddet vil alene skulle ydes i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.

Du kan læse hele teksten af den nye Trepartsforhandling her
 


 

 


Har du brug for en ny lærling?Måske er det nu,du skal slå til og få ekstra tilskud til en ny lærling?
 

 

Traditionel læreplads


Er du allerede godkendt som læreplads er det ligetil at lave en ny uddannelsesaftale sammen med en ny lærling, men er du ikke godkendt som læreplads, så kan du her se de Retningslinjer, som gælder for en lærling i havecentret

Du kan også ringe på tlf.: 8740 5410 og få mere at vide. 
____________________________________________________________________
 

Den nye uddannelse på Kold - Vareeksponent med speciale i planter


Vi har tidligere omtalt den helt nye uddannelse, som Kold har fået godkendt.

Artiklen fra Danske Havecentre april nummer kan du gense og læse via dette link

Du kan læse hele uddannelsesplanen her  
Skoleperioderne er tilpasset erhvervet 
 

Vil du vide mere om den nye uddannelse på KoldCollege, og kunne du tænke dig at komme i gang med en elev til den nye uddannelse, skal du godkendes af Kold.

Skolen har meddelt, at de starter det første hold op uge 2 i 2021.

Tag kontakt til Kirsten Lauritsen  mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  eller tlf: 21894533


 
 

 

Sommerferie i en coronatid

 


  
 
 
 

Ny rejsevejledning fra Udenrigsministeriet


Den 29. maj 2020 udsendte Udenrigsministeriet en ny rejsevejledning, der gælder frem til den 31. august 2020. Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som der fra den 15. juni 2020 åbnes op for rejse til. Udenrigsministeriet opfordrer dog til, at man kun rejser til områder, som ikke er tætbefolkede. Det vil sige, at man skal undgå byområder med over 750.000 indbyggere.Selvisolation efter rejse til udlandet
Myndighederne opfordrer fortsat kraftigt til, at personer, der kommer hjem fra en privat rejse i udlandet (bortset fra rejser til Island, Norge og Tyskland efter den 15. juni 2020, jf. ovenfor), holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst for at undgå smittespredning.
 


Hvis en medarbejder rejser til udlandet

Hvis en medarbejder på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledning vælger at rejse på ferie til udlandet i sommerferien (bortset fra rejser til Island, Norge og Tyskland efter den 15. juni 2020, jf. ovenfor), vil virksomheden som udgangspunkt være berettiget til at nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i 14 dage efter medarbejderens hjemkomst.

De 14 dages selvisolation vil i så fald være uden løn, medmindre det aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller at medarbejderen kan afvikle yderligere ferie, feriefridage, afspadsering mv. Hvis medarbejderens fravær udgør en belastning for virksomhedens drift, fx fordi medarbejderen ikke kan erstattes af en anden medarbejder, og virksomheden derfor er nødt til at hyre en vikar, vil det efter en konkret vurdering af omstændighederne eventuelt også kunne sanktioneres ansættelsesretligt.

Kilde: Dansk Erhverv
 
 


Hvor må håndspritdispensere placeres?


 

 

1. juni trådte Beredskabsstyrelsens ændringsbekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker  i kraft. Ændringen af reglerne er permanent og vil således også gælde, efter COVID-19 situationen er overstået.

 

Coronavirus/COVID-19 pandemien betyder, at sundhedsmyndighederne har udsendt generelle råd og retningslinjer til virksomheder og befolkning for anbefalinger og brug af midler til håndhygiejne. Mange virksomheder og institutioner m.fl. har derfor opsat eller opstillet håndspritdispensere, og det har i praksis vist sig uundgåeligt, at nogle af disse anbringes i flugtveje, typisk i gangarealer og ved indgangsdøre.


 

Hvilke regler gælder for dispensere med håndsprit?


Idet håndsprit er en brandfarlig væske gælder bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker, hvor placeringen af dispensere med håndsprit nævnes specifikt i § 8. Den 1. juni 2020 træder en ændring af disse regler i kraft, som i højere grad muliggør anbringelse af hånspritdispensere i flugtveje, se bekendtgørelse nr. 715 af 29. maj 2020.


Ændringen af reglerne er permanent og vil således også gælde efter COVID-19 situationen er overstået. Begrundelsen er, at der også efter den aktuelle pandemi situation forventes at være et stort fokus på hygiejne til forebyggelse af sygdomme. Det kan heller ikke udelukkes, at der i fremtiden kan opstå en anden epidemi, som nødvendiggør lempeligere regler.

Beredskabsstyrelsen har udgivet en vejledning om brandfarlige og brændbare væsker til uddybning af visse bestemmelser i bekendtgørelsen. Vejledningen er opdateret den 1. juni 2020 med ændringen omkring håndspritdispensere.


 

Hvad er ændret med de nye regler?

 

Med de nye regler gælder der følgende for placering af håndspritdispensere:

 • Håndspritdispensere kan placeres i flugtveje i alle typer bygninger, hvis der er sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og hvis dispenserne ikke kan placeres andre steder.
 • Rumindholdet af en dispenser må højst være på 1 liter.
 • Formålet med placeringen skal være at kunne foretage hånddesinfektion på stedet (og ikke salg eller opbevaring).
 • Håndspritdispensere må ikke placeres i trapperum.
 • De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang.

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside her
 

Kilde: Dansk Erhverv

 


Indkøb af pesticider kræver autorisation pr. 1. juli 2020

 
 

Krav om autorisation ved køb af pesticider træder i kraft den 1. juli
Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende professionelle pesticider, hvis man har en autorisation i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Det kræver et sprøjtecertifikat og eventuelle opfølgningskurser for at få en autorisation.

 


For at forhandlere af pesticider må sælge pesticider godkendt til professionel brug efter den 1. juli 2020, skal de kontrollere, om deres kunder er autoriseret i MAB, eller om kunderne har mindst én medarbejder, der har en relevant MAB-autorisation.

Hvis man ikke har knyttet sit autorisationsnummer til et cvr-nummer, kan man ved køb af pesticider nøjes med at oplyse sit autorisationsnummer. Forhandleren vil sikkert foretrække, at man har knyttet sin autorisation til virksomhedens eller arbejdsgiverens cvr-nummer. Er det ikke tilfældet, skal forhandleren kontrollere autorisationsnummeret.

Direkte registrering i MAB foregår online. - og du skal logge ind med nemId.