• images/stories/header/novdec/left/Untitled-2.jpg
 • images/stories/header/novdec/left/DSC_1882.jpg
 • images/stories/header/novdec/left/DSC_2318.jpg
 • images/stories/header/novdec/left/Vintersnebolle.jpg
 • images/stories/header/novdec/left/Untitled-3.jpg
 • images/stories/header/novdec/left/Koreaaedelgran.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/DSC_1314.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/DSC_1307.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/1099786_79415468.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/1564648587-1564648588-org.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/DSC_0679.jpg
 • images/stories/header/novdec/center/1127458_98077040.jpg
 • images/stories/header/novdec/right/HC04.jpg
 • images/stories/header/novdec/right/HC06.jpg
 • images/stories/header/novdec/right/HC02.jpg
 • images/stories/header/novdec/right/HC01.jpg
 • images/stories/header/novdec/right/HC03.jpg

Find det nærmeste havecenter

Hos vores medlemmer kan du være sikker på et stort udvalg af planter i høj kvalitet, spændende tilbehør til hus og have, specialiteter og nyheder – ledsaget af gode råd og udsøgt service af fagfolk.


Klik her for at søge efter dit nærmeste havecenter.


14. juni 2016

Nyt dyrkningssystem til reduceret jordbearbejdning afprøves i Danmark

I regi af EU-projektet SOILVEG afprøver forskere på Aarhus Universitet en ny metode, hvor efterafgrøder ikke pløjes ned i jorden. I stedet sås hvidkål direkte i plantemassen. Idéen er, at det døde plantemateriale både skal hæmme ukrudts fremspiring og sikre kvælstof til grøntsagen.


Nyt dyrkningssystemGrøngødning er et af de redskaber, økologiske planteavlere bruger, når de skal forbedre jordens frugtbarhed og samtidig minimere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Metoden indebærer i traditionel forstand, at landmanden dyrker bælgplanter, som efterfølgende pløjes ned i jorden med det primære formål, at lade dem virke som gødning for en hovedafgrøde.


I EU-projektet SOILVEG er ni lande og 14 partnere gået sammen om at undersøge en ny metode til at reducere jordbearbejdningen ved brugen af grøngødning. Metoden er relativ simpel. I stede for at pløje efterafgrøderne ned i jorden, tromler man afgrøderne ned med en knovtromle. Maskinen går konkret ind og knækker planterne, der efterfølgende ligger på jordoverfladen. Forskerne undersøger så, om man ved at plante hovedafgrøden direkte i plantemassen, kan reducere udvaskningen af næringsstoffer og fortsat opretholde kvaliteten og udbyttet.Stor interesse fra avlere og rådgivere

I projektet er Danmark repræsenteret via Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet. Her har forskergruppeleder Hanne Lakkenborg Kristensen og kollegaerne netop fået en knivtromle hjem fra Italien. Den skal bruges til at udføre en række forsøg de næstkommende måneder på universitetets marker i Aarslev.


”Vi er stadig i den indledende fase, men metoden virker lovende. Her i Aarslev arbejder vi konkret med dyrkning af vinterhestebønne, vinterært og vintervikke som grøngødninger, alene og i blanding med vinterrug. De knivtromles, så de ligger fladt på jorden her i forsommeren. Herefter planter vi hvidkål direkte ned i plantemassen”, siger Hanne Lakkenborg Kristensen.


Hun forklarer, at hele idéen og formålet er, at det døde plantemateriale dels hæmmer ukrudtsfremspiring og samtidig sikrer kvælstofgødskning af grøntsagsafgrøden.


Også fokus på insekter

Reduceret jordbearbejdning er dog ikke helt uden problemer og kan f.eks. påvirke både gavnlige og skadelige insekter. Som led i projektet skal forskerne derfor også undersøge metodens indvirkning på netop insektforekomst udover ukrudt og kålens høstkvalitet. Projektet løber over de næste tre år og i den periode vil forskerne fra samtlige ni lande udfore forsøg under lokale forhold. Det første åben hus i forsøget afholdes efter sommerferietiden i Aarslev. Resultater forventes at blive offentliggjort næste år.

Kilde: Aarhus Universitet