Danske Havecentre har tidligere informeret om vigtigheden af, at havecentre skal have styr på, hvilke risikoprodukter (regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer) de sælger i havecentret – se listen over risikoprodukter i SIKKERHEDSSTYRELSENS FOLDER.

KORT SAGT

Som ejer eller den ansvarlige i et havecenter skal man sikre, at personalet er oplyst om ovennævnte procedurer. Det skal som minimum ske mundligt, men jeg foreslår man gør det skriftligt – og optimalt at medarbejderne skriver under på, at de er orienteret og har forstået procedurerne.
Lav en synlig skrivelse, hvori det fremgår, hvordan proceduren er, med telefonnummer til Sikkerhedsstyrelsen 3373 2000 og Politiet 114. 

Danske Havecentre er i kontakt med et medlem som er blevet politianmeldt, med mulighed for bødeforlæg – så I bør tage det alvorligt!

Danske Havecentre er i dialog med Sikkerhedsstyrelsen, og der forventes et møde i december måned, og vi ønskes ligeledes at en repræsentant fra Sikkerhedsstyrelsen vil deltage på Temadagen den 8. februar 2023

LÆS SIKKERHEDSSTYRELSENS FOLDER

– i folderen finder du bl.a. listen over de risikoprodukter, som du skal være opmærksom på

(SKITSE)

Vejledning til ansatte på Havecentret/Planteskolen ___________________

Hold øje med mistænkelige forhold: