Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Om 

Produktionsafgiftsfonden er en  en administrationsenhed for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget, Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og Dansk IP.

Fondene har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. at finansiere følgende foranstaltninger:

  • afsætningsfremme
  • forskning og forsøg
  • produktudvikling
  • rådgivning
  • uddannelse

samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev