Presse

Presse

Pressen er altid velkommen til at kontakte Danske Havecentre.

Det kan ske ved vores sekretariat:
Danske Havecentres Sekretariat
Holmevej 26
5854 Gislev
Tlf: 66 17 44 89

E-mail: pb@danskehavecentre.dk

Vores logoer

Du kan downloade de forskellige versioner af vores logo her. Diverse logoer kan blive brugt i samarbejder eller referencer til Danske havecentre. Alle rettigheder forbeholdes Danske havecentre. Mis håndtering og ulovlig brug af logo er ikke tilladt.

Medieinformation

DanskeHavecentre er medlemsblad for brancheforeningen Danske Havecentre. Oplaget er på 600 og udkommer 6 gange om året. Desuden sendes DanskeHavecentre til abonnenter.

Danske Havecentre
Danske Havecentre er stiftet i 1947 som Landsforeningen af Danske Plantehandlere (LDP) og er branche- og interesseorganisationen for havecentre og planteskoler i Danmark. Brancheforeningens formål er at fremme branchens interesser gennem fagmesser, uddannelse, markedsføring samt være med til at udvikle branchen til moderne detailhandel.

Læserprofil
• Danske Havecentres medlemmer
• Medarbejdere i planteskoler og havecentre
• Andre med interesse i erhvervet

Annoncemateriale
Alle annoncer bør afleveres elektronisk. Vi modtager annoncer via mail, ftp (kontakt Allan Christensen for nærmere information) og cd. Annoncer bedes leveret i pdf-format.

Pdf-filen skal overholde følgende:
– Billedopløsningen skal være min. 300 dpi.
– Der må KUN anvendes CMYK-farver.
– Fontene skal være inkluderet i pdf-filen.

For materiale, der ikke overholder kravspecifikationerne, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats.

For deadlines og formater læs vores medieinformation for 2024 (pdf)

Betingelser
Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.
Danske Havecentre har ret til at afvise annoncer, der strider imod bladets interesser.

Kontakt
AC AMS Media ApS
Petersdalvej 1, 3.s., 2770 Kastrup
www.ac-amsmedia.dk

Allan Christensen, annoncekonsulent
Tlf. 21 72 59 39
ac@ac-annoncer.dk

Mediainformation

DanskeHavecentre is a magazine for the members of the association Danske Havecentre. The magazine is published in an edition of 600 six times a year. The magazine DanskeHavecentre is also sent to subscribers with an interest in gardens.

Danske Havecentre
Danske Havecentre was founded in 1947 as ’Landsforeningen af Danske Plantehandlere (LDP)’ – a trade and interest organization for garden centers and production nurseries in Denmark. The association aims to promote the industry’s interests through trade shows, training, marketing and help develop the industry to modern retailing.
DanskeHavecentre is an inspiring magazine for the green industry.

The magazine is published 6 times a year with inspiring and informative articles on trends at home and abroad, reports from exhibitions and themed articles that focus on topics that are relevant and generate debate in the industry.

Viewing Profile
• Members of Danske Havecentre
• Employees in production nurseries and garden centers
• Others interested in the industry

For further information in English 2024 please click here… (pdf)

Contact
AC AMS Media ApS
Petersdalvej 1, 3.s., DK – 2770 Kastrup
www.ac-amsmedia.dk

Allan Christensen, annoncekonsulent
Tel. 0045 2172 5939
ac@ac-annoncer.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev