De nye satser for 2023 vedrørende bl.a. sygedagpenge, barselsdagpenge, G-dage, kørselsfradrag og rejseudgifter klar. De gælder pr. 1. januar 2023

 

Sygedagpenge – lønmodtagere – Træder først i kraft mandag den 2. januar 2023

Pr. uge                        4.550,00 kr.
Pr. time                           122,97 kr.


Barselsdagpenge – Træder først i kraft mandag den 2. januar 2023

Pr. uge                       4.550,00 kr.
Pr. dag                           122,97 kr.

 
G-dage

En hel G-dag       911,00 kr. pr. dag
En halv G-dag        456,00 kr. pr. dag

 
Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede      19.728,00 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede      13.152,00 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)     16.177,00 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt)      10.785,00 kr. pr. md.
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)     14.106,00 kr. pr. md.
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)       9.404,00 kr. pr. md.
Fuldtidsforsikrede ungesats       9.864,00 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede ungesats        6.576,00 kr. pr. md.


Efterløn

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)      17.952,00 kr. pr. md.
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)      19.728,00 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (91 pct. sats)      11.968,00 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)      13.152,00 kr. pr. md.


Fleksløntilskud

pr. måned                      19.333,00 kr.


Ressourceforløbsydelse ved jobafklaringsforløb  

Medarbejdere med forsørgerpligt      15.874,00 kr. pr. måned
Medarbejdere uden forsørgerpligt       11.944,00 kr. pr. måned
Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og uden forsørgerpligt              3.715,00 kr. pr. måned
Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og med forsørgerpligt        15.874,00 kr. pr. måned


Kørselsfradrag (fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde)

0-24 km0 kr.
ml. 25-120 km2,19 kr.
Over 120 km1,10 kr. (2,19 kr. i visse yderkommuner)


Skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil

Indtil 20.000 km årligt3,73 kr. pr. km
Over 20.000 km årligt2,19 kr. pr. km

Hvis medarbejderen kører på sin egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller eget el-løbehjul er satsen 0,61 kr. pr. km.

Rejseudgifter
Som arbejdsgiver kan du vælge at betale en skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder til medarbejdere, som rejser i forbindelse med arbejdet. Rejsen skal vare mindst 24 timer. Rejsegodtgørelse udbetales skattefrit efter nedenstående standardsatser.

Alternativt kan du vælge skattefrit at betale udgifter til mad, drikke og overnatning efter regning evt. sammen med en godtgørelse på 25 % af standardsatsen for kost til dækning af småfornødenheder på rejsen.

Hvis medarbejderens rejseudgifter ikke dækkes i forbindelse med arbejdet eller der ikke udbetales skattefri godtgørelse, kan medarbejderen få fradrag for kost, logi og småfornødenheder. Medarbejdere kan foretage fradrag for faktiske rejseudgifter mod dokumentation eller ved anvendelse af standardsatser. For indkomståret 2023 er loftet over fradrag for rejseudgifter på 30.500 kr.


Standardsatser pr. døgn

Logi238 kr.
Kost og småfornødenheder555 kr.

Kilde: Dansk Erhverv