Fra 1. januar i år skal virksomheder sortere husholdningslignende erhvervsaffald i ti fraktioner ifølge ny lovgivning, og mangel på samme kan medføre en bøde.

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der er tilsynsmyndighed og som i praksis beslutter hvilken form for håndhævelse, der skal ske overfor virksomhederne.

De ti fraktioner affaldet skal sorteres i er: mad-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, tekstilaffald, farligt affald og restaffald. Er der produktionsaffald skal det ske efter gældende regler.

Se mere på miljøstyrelsens hjemmeside www.affaldssorteringnytter.dk .

Sorteringen af affald ligner det vi kender fra den private husholdning, det samme vil gælde for affald fra personalerum, kontorer, m.v.

I modsætning til den private husholdning, hvor vi har fået stillet affaldsbeholdere til rådighed, gælder det samme ikke for virksomheder, hvilket betyder, at den enkelte virksomhed selv skal sikre, hvordan de håndterer og bortskaffer affaldet.