Der er lige nu 22 personer, som har tilmeldt sig arrangementet i næste uge. Vi har derfor udvidet deadline for tilmelding til på fredag d. 3. februar.

Det er MEGET vigtigt at møde op – ikke mindst fordi Sikkerhedsstyrelsen kommer og opklarer reglerne for salg af udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Sagen er højaktuel. Lilliendal Plantecenter i Rønne var i sidste uge for retten og netop på fredag afgøres det, hvor stor en bøde han skal betale for at sælge  “Substral plantenæring” og “Hornum Rhondondendron gødning”, som han er dømt for.

Du kan læse artiklen fra TV2Bornholm via dette link
Læs også interview med sprængstofseksperten her

Glæd dig også til indlægget om at øge vækst i modgang og bliv klogere på, hvordan man får “hul igennem” på de sociale medier.

Tilmeld dig og dine medarbejdere/kollegaer via dette link som fører direkte til Hotel Svendborg
Pris 995,00 eks. moms, som dækker formiddags- og eftermiddagskaffe, frokost med en vand og indlæg/foredrag.