Den tidligere omtalte retssag mellem sikkerhedsstyrelsen og Lillendal Plantecenter i Rønne er nu anket til Landsretten. Det er sikkerhedsstyrelsen, der har anket sagen. Retssagen resulterede i en bøde på kr. 10.000,- til Lillendal Plantecenter. Bødeforlægget lød på kr. 125.000,-. Dommeren mente ikke der var grundlag for at give så stor en bøde, men det har sikkerhedsstyrelsen nu valgt at anke til landsretten. 

Det vides endnu ikke, hvornår landsretten får plads til sagen.

Danske Havecentre fører stadig sagen for Lilliendal Plantecenter og forventer en frifindelse.

Læs om bøden for at overtræde våbenloven