Dansk Erhverv og HK Handel har indgået en ny to-årig aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Aftalen indebærer blandt andet, at minimallønnen stiger med 4,50 kr. pr. time pr. år, og at pensionen den 1. juni 2023 stiger til 9,7% for arbejdsgiver, mens de ansattes bidrag sænkes til 1,8%. Den 1. marts 2024 stiger bidraget til Fritvalgs Lønkontoen med 2%, hvorefter udgør bidraget 9%.


Aftalen sikrer ro

Det er Dansk Erhvervs vurdering, at aftalen er til den dyre side på detailområdet, men at den samtidig er med til at sikre stabilitet og ro i en urolig og omskiftelig tid.

Den nye overenskomst træder i kraft den 1. marts 2023, såfremt et flertal på lønmodtagersiden stemmer ja til et samlet mæglingsforslag. Det forventes, at afstemningsresultatet foreligger i april 2023. Virksomhederne skal derfor afvente afstemning og først foretage reguleringer med tilbagevirkende kraft, når afstemningsresultatet foreligger.

 

Aftale om fleksibel deltidsbeskæftigelse

Der er opnået enighed om en ny ansættelsesform i overenskomsten kaldet fleksibel deltidsbeskæftigelse. Ved fleksibel deltidsbeskæftigelse kan der ansættes i to arbejdstidsintervaller, henholdsvis 8-15 timer i gennemsnit om ugen og 13-20 timer i gennemsnit om ugen.

Det er Dansk Erhvervs vurdering, at der med aftalen er skabt nogle vilkår, som kommer til at dække en stor del af de ansatte i detailhandlen, og som er tidssvarende for såvel virksomhederne som de ansatte.