Har du ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg i din sommerferie?

Som udgangspunkt er sygdom en lovlig feriehindring. Men hvordan din sygdom påvirker din mulighed for erstatningsferie afhænger af, om du melder dig syg inden eller under din ferie.
 

Hvis du melder dig syg før din ferie


Hvis du er syg på det tidspunkt, hvor din ferie begynder, kan du vælge at holde ferien som planlagt eller at påberåbe dig sygdommen som en feriehindring. Hvis du melder dig syg før din ferie begynder, kan du få erstattet alle dine tabte feriedage fra første feriedag. Melder du dig ikke syg, anses du for at holde ferien.

Hvis din arbejdsgiver holder lukket, skal du kunne dokumentere, at du har forsøgt at kontakte arbejdsgiveren – for eksempel på mail.
 

Hvis du melder dig syg under din ferie


Hvis du melder dig syg under din ferie, kan du have ret til erstatningsferiedage. Som udgangspunkt skal du dog selv ”betale” for de første 5 sygedage – også kaldet karensdage – under ferie inden for et ferieår.

Hvis du bliver syg under din ferie og vil have mulighed for at opnå ret til erstatningsferiedage, er det vigtigt, at du melder dig syg på første sygedag og skaffer en lægeerklæring, som du selv skal betale for. Det gælder også, hvis du er på ferie i udlandet.

Omfanget af din ret til erstatningsferie afhænger i øvrigt af, hvorvidt du er ansat hos én og samme arbejdsgiver i hele ferieåret, som løber fra september til august året efter.


Husk at melde dig rask igen


Når du bliver rask, skal du give din arbejdsgiver besked herom. Det skal du gøre, uanset om du meldte dig syg inden feriens begyndelse eller under ferien. Når du melder dig rask, er det op til dig, om du vil holde resten af den planlagte ferie, eller om du vil møde på arbejde og holde ferien senere.

Bemærk, at du ikke har krav på at holde din erstatningsferie i forlængelse af din raskmelding. Når du begynder arbejdet igen, skal du planlægge din erstatningsferie med din arbejdsgiver.
 


Sygdomsprocedure


Når du melder dig syg og rask, er det vigtigt, at du følger din arbejdsgivers retningslinjer for syge- og raskmelding – dvs. arbejdspladsens regler om til hvem og på hvilken måde, du skal syge- og raskmelde dig, samt hvornår du senest skal give meddelelse herom. Reglerne fremgår typisk af din ansættelseskontrakt eller af personalehåndbogen.
 

Kilde: Lederne.dk