Aldersskiltning

Når du sælger tobak eller alkohol, er der en række krav, som du skal overholde. 

Bestil skilte til din butik nederst i denne artikel.

Den, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter, e-cigaretter og alkohol i butikker og på internettet, har samtidig ansvaret for, at de ikke sælges til mindreårige i deres butikker, restaurationer, kiosker mv. 

Det er også dit ansvar som indehaver, at dine medarbejdere ikke sælger til mindreårige. Det er ikke tilladt at sælge: 

Billed-id og skiltning 

Alle er forpligtiget til at spørge efter og se gyldig billed-ID, hvis man er det mindste i tvivl om køberens alder. Der må ikke sælges alkohol eller tobak til unge, som ikke kan fremvise gyldigt billed-id.

Gyldig billed-id kan fx være et pas, et kørekort, eller det særlige unge-ID, som unge, fra de er 16 år, kan købe hos kommunen. Det er indehaverens ansvar, ikke køberens, at køberen er 18 år eller over. 

Salgssteder, hvorfra der foregår detailsalg af alkoholholdige drikkevarer, skal ved synlig skiltning informere om, at salg af alkohol kun kan finde sted ved kundens forevisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden opfylder aldersgrænserne for salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer. Standardstørrelsen på de lovpligtige skilte er 21×21 cm.

De nærmere krav til placering og opsætning af skilte med aldersgrænser for salg af alkohol kan findes på www.retsinformation.dk:

Bekendtgørelse nr. 782 af 13. juni 2023 om opsætning og placering af skilte

Ulovligt salg af tobak, e-cigaretter og alkohol til mindreårige vil blive politianmeldt, og kan blive straffet med bøde. Der skal ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til, om butiksindehaveren, restauratøren, hotelværten, kantineindehaveren m.v. har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse.

LINK til siden, hvor man uden beregning kan bestille et eller flere skilte.

Det er muligt for salgssteder selv at trykke de lovpligtige skilte. Dette gælder også ift. tryk med henblik på klæb. Det er dog en betingelse, at alle elementer, herunder grafik, tekst m.v., har samme udseende og proportioner som Sundhedsstyrelsens skilte i standardstørrelsen (21×21 cm). Det betyder samtidig, at skilte der adskiller sig væsentligt fra Sundhedsstyrelsens design og udtryk pga. dårlig tryk, kvalitet eller andet (fx slitage) ikke er tilladt. Forhandlere skal selv afholde alle udgifter forbundet med tryk af disse skilte, samt levering af skiltene ud til forhandlerne.

Forhandlere, der ønsker at gøre brug af denne mulighed, kan kontakte Sundhedsstyrelsen på mail fob@sst.dk for at få udleveret filen til brug for tryk. I mailen bedes I oplyse firmanavn og/eller hvilke salgssteder (fx navn på kæde), som de selvtrykte skilte skal bruges i. Trykfilen leveres som Adobe Illustrator pdf-fil i CMYK-farver.

Hvis der ønskes skilte, som er større eller mindre end standardstørrelsen (21×21 cm), bør du orientere dig i nedenstående materiale om henholdsvis ”større skilte” og ”supplement til de lovpligtige skilte”.

Læs mere hos sundhedsstyrelsen