Fra den 1. marts 2024 må erhvervsdrivende ikke modtage 15.000 kroner eller derover i kontanter pr. handel – uanset om der betales på en gang eller over flere gange. Det har Folketinget netop vedtaget.

Den nye regel skal dæmme op for hvidvask af 1.000-kronesedler

I forbindelse med Nationalbankens hjemkaldelse af 1.000-kronesedlerne valgte erhvervsministeren at fremsætte forslag om, at kontantforbudsgrænsen skal nedsættes til 15.000 kroner.

Formålet er, ifølge erhvervsministeren, at styrke værnet mod hvidvask gennem erhvervslivet, herunder navnlig gennem detailhandlen.

Det er erhvervsministeren forventning, at navnlig detailhandlende med varer med høj værdi vil være i forhøjet risiko for at blive misbrugt til hvidvask af penge og ved at nedsætte forbuddet til 15.000 kr. forventer ministeren, at man kan mindske risikoen for at 1.000-kronesedler, der er forbundet med kriminel aktivitet, bliver sat i cirkulation i detailhandelen.

Forslaget blev vedtaget af Folketinget den 22. februar 2024 og træder i kraft den 1. marts 2024