De nye regler for affaldssortering giver anledning til en del tvivl og spørgsmål hos mange virksomheder.

Er det virksomheden eller kunden, der har ansvaret for, at affaldet bliver sorteret korrekt?

Det har du som virksomhed, fordi det affald, kunderne smider ud, betragtes som erhvervsaffald, og som virksomhed er du ansvarlig for, at alt jeres erhvervsaffald er sorteret i henhold til reglerne.

Det gælder både det affald, som medarbejderne smider ud, men også det affald, som kunder eller gæster smider ud eksempelvis i storcentre, på hoteller, konferencecentre, butikker eller hvor du ellers driver virksomhed.

Nederst på siden kan du blive klogere på reglerne for sortering af erhvervsaffald.


Er der undtagelser?

Der er som udgangspunkt ingen undtagelse fra reglerne.

Og så alligevel.

Reglerne om sortering gælder ved afhentning af affaldet, derfor kan virksomheden vælge, at kunderne ikke selv skal sortere, men at virksomheden i stedet for sorterer for kunderne inden afhentning af affaldet.


Hvad kan jeg gøre for at undgå problemer?

Der er flere ting, du kan overveje, inden du opsætter skraldespande i kundeområder:
 

 1. Er en skraldespand nødvendig:
  Der er ingen krav om, at kunderne skal have mulighed for at smide affald ud, overvej derfor om en skraldespand er nødvendig.
   
 2. Kortlæg hvilket affald der bliver smidt ud i kundeområderne:
  Plast, pap, madaffald osv. Der skal kun opsættes spande for de affaldstyper, der bliver smidt ud.
   
 3. Overvej, om nogle affaldstyper skal indsamles i samme spand:
  Reglerne tillader, at nogle affaldstyper kan indsamles sammen, det gælder for eksempel metal- og glasaffald. Snak dog altid med jeres affaldsindsamler for at finde de bedste løsninger for jer.
   
 4. God brugervenlighed sikrer bedre sortering
  Sørg for at det er klart og tydeligt, hvilket affald der skal smides i de forskellige affaldsspande, på den måde reduceres fejlsorteringer.  
   

Hvad er konsekvenserne for manglende sortering?

Det er politisk besluttet, at tilsyn med virksomhedernes affaldssortering skal øges. Det betyder, at det fra 2025 er hver 15. virksomhed, der skal udtrækkes til et administrativt tilsyn.
 

Hvis reglerne ikke overholdes, vil det i første omgang medføre dialog med myndighederne for at få rettet op på affaldssorteringen. Lykkes det ikke, kan det i sidste ende medføre bøde.
 

Kilde: Dansk Erhverv