Bliver din medarbejder syg, inden ferien begynder, er medarbejderen ikke forpligtet til at påbegynde sin ferie. Bliver medarbejderen syg under ferien, kan medarbejderen have ret til erstatningsferie efter fem sygedage.

 

Medarbejderen bliver syg før ferien

Hvis en medarbejder bliver syg, før ferien begynder, har medarbejderen en feriehindring. Det betyder, at ferien ikke kan holdes som aftalt, medmindre medarbejderen selv ønsker det trods sygdommen. Medarbejderen har ret til at holde ferien på et andet tidspunkt (erstatningsferie). Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag, og medarbejderen skal sygemelde sig på sædvanlig vis.

Medarbejderen bliver syg under ferien

Hvis en medarbejder bliver syg, efter at ferien er påbegyndt, kan medarbejderen have ret til erstatningsferie. Der er dog tre betingelser, som først skal være opfyldt:

Karensdagene løber over hele ferieafholdelsesperioden, og det betyder, at dagene ikke skal ligge i sammenhæng.
 

Medarbejderen har optjent færre end 25 feriedage

Hvis medarbejderen ikke har optjent ret til 25 betalte feriedage i ferieåret, er der ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage.
 

Lægeerklæringen når medarbejderen bliver syg i udlandet

Hvis en medarbejder bliver syg i udlandet, skal en læge i det pågældende land udstede en lægeerklæring. Medarbejderen kan altså ikke vente med at gå til lægen, indtil vedkommende er kommet hjem.
 

Dokumentation af sygdomme, hvis medarbejderen får nyt arbejde

Hvis en medarbejder skifter arbejdsgiver i løbet af ferieafholdelsesperioden, kan den nye arbejdsgiver kræve, at medarbejderen dokumenterer, om karensperioden er helt eller delvist ”opbrugt” hos den tidligere arbejdsgiver. Dokumentation kan ske i form af lægeerklæringer eller dokumentation fra den tidligere arbejdsgiver. En tro og love-erklæring fra medarbejderen er ikke tilstrækkelig, medmindre den nye arbejdsgiver vælger at acceptere det.
 

Medarbejderen bliver rask under den planlagte ferie

Medarbejderen skal som udgangspunkt møde på arbejde, når vedkommende bliver rask. Medarbejderen kan også vælge at holde den resterende del af ferien som planlagt. Ved raskmelding skal medarbejderen straks oplyse, om den resterende del af den planlagte ferie afholdes.


GLS-A har ligeledes opfrisket reglerne vedrørende ferie og sydgom – læs dem her


Har du spørgsmål så er du altid velkommen til at få en snak med direktør Per Boisen.