Udvidet producentansvar for emballage træder i 2025 i kraft i Danmark, men allerede nu skal virksomhederne registreres. Virksomhederne har selv pligt til at holde sig orienteret om reglerne. For at hjælpe vejleder Miljøstyrelsen nu om, hvilke virksomheder der er omfattet.

Udvidet producentansvar på emballage betyder helt kort, at den producentansvarlige bliver ansvarlig for affaldshåndtering af deres emballage, når det bliver til affald ved slutbrugeren.

I marts fik vi den første bekendtgørelse, som bl.a. fastlægger producentdefinitionen, altså hvem bliver den producentansvarlige for den enkelte emballage.
 

Miljøstyrelsen vejleder om, hvilke virksomheder der er omfattet

Producentdefinitionen overlader stadig en del til fortolkning, derfor har Miljøstyrelsen lavet eksempler, der skal hjælpe virksomhederne til at afklare, om de er omfattet. ⇒ Se eksemplerne fra Miljøstyrelsen her

Et af eksemplerne fremgår af billedet herunder, hvor en dansk virksomhed importerer et produkt, i dette tilfælde en føntørrer, fra udlandet. Med den gule stiplet firkant angives, hvem der er producentansvarlig.

Det er den virksomhed, der tilgængeliggør emballage i Danmark, der bliver producentansvarlig. I eksemplet herunder er det den udenlandske virksomhed, der tilgængeliggør transportemballagen (papkassen) i Danmark, og det er dermed den udenlandske virksomhed, der bliver producentansvarlig for den. Til gengæld er det den danske virksomhed, der bliver producentansvarlig for den emballage, der ender ved slutbrugeren (husholdningen).